Un projecte de
  • Captació de fons
  • Salut

#DESPRESDELCANCER, ajudan’s a donar resposta a noves necessitats

La Viky va perdre la feina, en Joan no va poder accedir a productes financers i va haver d’aprendre a tornar a parlar, en Jose Antonio lluita per a que se li adapti el lloc de treball a la seva nova situació, en Bernat va aprendre a conviure amb una ostomia….tots ells son testimonis reals,  exemples concrets d’aquestes noves necessitats.

A Catalunya, al final del 2014 hi havia més de 110.000 persones que havien superat un càncer més enllà de sis mesos després del diagnòstic, el 42% de les quals en edat laboral. Són dades de l’estudi publicat per la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) titulat: Millorar l’experiència dels Supervivents de càncer a Catalunya

Les persones que han superat la malaltia s’enfronten a una sèrie de necessitats operatives que sovint queden sense resoldre: el desconeixement sobre les conseqüències dels tractaments i el maneig de les seqüeles físiques, desconeixement sobre drets i ajuts, recuperar-se de l’impacte emocional de la vivència, dificultats per reincorporar-se al treball, dificultats per accedir a productes financers com préstecs, hipoteques, assegurances de vida,….

L’objectiu de #despresdelcancer, es donar resposta a les necessitats de les persones que han superat la malaltia del càncer i el seu entorn a resoldre les qüestions que se’ls plantegen en començar la nova etapa del després del càncer, fent  visibles aquestes necessitats i  creant un espai digital, punt de trobada, amb informació i serveis on resoldre tots aquests dubtes.

Aquest projecte té un cost anual de 10.000€, i cada 30€ serviran per mantenir els serveis i l’espai digital un dia!

En nom de la Viky, en Joan, el Jose Antonio, en Bernat i tants d’altres …t’agraïm el teu suport! Amb la teva donació, ho fas possible!

Fes una donació