Un projecte de
  • Captació de fons
  • Educació i cultura
  • Infantesa i joventut

Espai Cocriança: Una escoleta diferent que obre noves oportunitats

L’espai de Cocriança és un espai situat al barri de Les Roquetes de Barcelona i que gestionem des de la Fundació Pare Manel.

L’objectiu principal és conciliar la vida familiar i laboral acollint infants entre els 10 mesos fins als 6 anys. En aquest espai les famílies tenen un paper molt important: estan presents en moments concrets de la jornada (d’acord amb les seves necessitats laborals, formatives…), donen suport en aspectes organitzatius i pràctics (neteja, creació de materials pedagògics…), i prenen decisions vinculades a aspectes quotidians de la comunitat de l’escoleta.

És un espai caracteritzat per la seva metodologia d’escola viva i d’educació lliure i respectuosa, en tant que es relaciona amb l’infant des del respecte i tenint en compte el seu moment maduratiu, i li ofereix propostes i activitats d’acord amb les seves necessitats en el moment present (aquí i ara). L’espai és un espai que canvia cada dia, i també durant una mateixa jornada, sempre tenint en compte què necessiten els nens i les nenes, i mantenint la seguretat per a ells i elles. Els materials que s’ofereixen són nobles i provenen d’elements naturals: fusta, cotó, plantes, etc., i permeten crear espais de joc i propostes d’activitats que permetin el desenvolupament de l’infant de manera integral: motriu, emocional i cognitivament.

Disposar d’un espai amb aquestes característiques és una gran oportunitat per la població del barri, que en molts casos es poden trobar en situació de vulnerabilitat: dificultats econòmiques, manca de suport familiar i social, precarietat en l’habitatge, etc., permetent que els infants es desenvolupin de forma integral en un espai on ells són els protagonistes, i als adults poder mantenir les seves tasques laborals, formatives, personals, etc., tot des d’un respecte i  confiança profunda cap a tota la comunitat de l’escoleta.

Participar del Giving Tuesday ens permetrà poder disposar de més materials pel dia a dia de l’escoleta: estructures dures de psicomotricitat (espatlleres, escales, rampes de fusta, gronxadors…), elements d’expressió corporal (aros, cordes…), contes adequats a les edats dels infants, materials d’experimentació cognitiva de la pedagogia Montessori (regletes, cubs…). Amb tot això, l’escoleta podrà oferir més recursos per millorar l’atenció que es dóna als infants.