Un projecte de
  • Captació de fons
  • Integració socio-laboral

Formació d’adults per la inserció laboral

L’Associació Estel Tàpia, declarada d’utilitat pública, és una entitat sense ànim de lucre que treballa des de 1984 al barri del Raval de Barcelona. Al llarg de la nostra història, hem atès més de mil persones, esdevenint un referent per als serveis socials i l’administració del barri.

El projecte Estel Tàpia té com a nucli central buscar l’equilibri constant entre l’eix social i el laboral, treballant amb persones adultes en situació d’exclusió social i laboral i persones amb discapacitat.

El projecte aborda la formació com a eix primordial, perquè els usuaris adquireixin  els coneixements tècnics i socials necessaris per aconseguir  la  inclusió a través dels hàbits de treball. La nostra priotitat és que alguns dels nostres usuaris en situació extrema, després de la formació, es puguin incorporar al món laboral, protegit o ordinari. A través d’itineraris adaptats a cada perfil, el projecte consta de 14 mòduls formatius i teràpia ocupacional de durada variable (entre un i dos anys). Durant l’any 2015 s’han beneficiat del programa 65 usuàri/es amb 3 educador/es socials, 8 formador/es i 11 voluntari/es.

El nostre repte és aconseguir 3.000 euros per la millora de la formació i poder garantir la continuïtat del nostre projecte. Les petites donacions son poderoses! 

Fes una donació