Un projecte de
  • Captació de fons
  • Discapacitat
  • Educació i cultura
  • Infantesa i joventut

Junts a l’escola!

L’ associació APRENEM per a la Inclusió de les Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista neix l’any 2006 per iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de reivindicar els DRETS dels seus fills i filles i per defensar una atenció adequada a la seva especificitat.

A Aprenem creiem en un futur on és possible la plena inclusió de les persones amb TEA i l’acompanyament  integral a les famílies. Un futur on aquesta afirmació passi de l’ideal a la realitat, on es garanteixin els drets de les persones amb TEA i es disposi dels recursos i suports necessaris per a fer-ho possible.

En l’àmbit de l’educació el col·lectiu d’alumnes amb autisme és el que presenta un índex d’inclusió escolar més baix a Catalunya d’entre les diferents discapacitats. Però els infants amb autisme no només tenen dret a l’escola ordinària, sinó que a més és per ells la millor modalitat d’escolarització segons tots els experts.

Per això oferim suports per facilitar les estratègies i els recursos necessaris per trencar barreres, fent possible i portant a la pràctica real la inclusió d’aquests alumnes. El servei desplega una sèrie d’eines, com la figura de coordinadora pedagògica, la coordinació escola família, l’assessorament i orientació al personal docent, els suports personals, l’ús d’ajudes visuals, etc.

Ens ajudeu a fer-ho possible?