Un projecte de
  • Captació de fons
  • Educació i cultura
  • Infantesa i joventut
  • Integració socio-laboral

Tallers de reforç lingüístic per a infants i joves d’origen nouvingut

Amb els tallers de reforç lingüístic volem reforçar l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular i fer que l’alumnat adquireixi interès per parlar activament i de manera espontània la llengua catalana.

Els tallers s’adrecen a alumnes de segon cicle de Primària i primer cicle de l’ESO amb dificultats en l’aprenentatge de la llengua catalana des de tots els vessants: comprensió lectora, competència escrita i oral… L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç d’expressar-se plenament en català i que sigui un usuari competent i autònom. D’aquesta manera aconseguirem millorar les seves competències lingüístiques en català, a partir d’una intervenció integral i personalitzada.

En els tallers, dinamitzats per un professional, es reforçaran tots els àmbits de l’assignatura de llengua i literatura catalana per tal que l’alumnat pugui seguir amb facilitat  l’aprenentatge curricular, basant-se en una formació per competències. Tot i així, la dinàmica del taller sempre serà orientada a l’ús i a la competència comunicativa, de la manera més entretinguda i lúdica possible.

Amb els vostres donatius fareu possible la creació d’aquest servei i ens ajudareu a promoure el català entre els infants i joves més necessitats. El nostre objectiu és que es puguin crear 10 serveis estables i per tant garantim un mínim de 100 alumnes beneficiaris directes.