Un projecte de
  • Captació de fons
  • Animals
  • Discapacitat

Teràpies amb el cor

Des de fa 5 anys les persones de l’Associació Alba realitzen intervencions assistides amb gossos, un mètode terapèutic en el qual l’animal i la persona interactuen entre sí amb la finalitat de millorar física i psicològicament i assolir el màxim grau d’autonomia possible.

És un mètode terapèutic on el gos passa a convertir-se en co-terapeuta. La presència d”aquest animal promou la relaxació i permet reduir la resistència – conscient o no – que algunes persones amb especials dificultats tenen a les teràpies. Això permet que sigui un tractament molt efectiu, basat en l’empatia, la confiança i el carinyo que mostren els gossos.

L’objectiu principal d’aquest contacte humà és millorar la qualitat de vida emocional, aconseguir la màxima autonomia de les persones, modificar conductes no desitjades, millorar el sentiment d’autoestima i recuperar la motivació.

 

BENEFICIS COMPROVATS per a la salut de les persones
Fins a 30 persones de l’Associació Alba – distribuides en diferents grups entre alumnes amb pluridiscapacitat de l’Escola fins a persones grans amb discapacitat i demències del Taller Ocupacional – realitzen un cop a la setmana sessions amb gossos assistits.

Des que vam començar amb aquesta teràpia ara fa cinc anys, hem comprovat diversos beneficis per la seva salut. En algunes casos hem observat millores afectives i psicològiques com la reducció de l’ansietat, l’agitació i la por en persones amb transtorns de conducta; en d’altres, hem experimentat beneficis socioeducatius com la millora de l’empatia, la socialització, l’estimulació mental o el contacte físic en casos de persones autistes, per exemple.

És per aquest motiu que volem continuar oferint sessions de caninoteràpia a aquelles persones que aquesta teràpia els suposa un benefici més que comprovat, poder-les oferir a les persones que encara no n’han pogut realitzar per manca de recursos i potenciar sessions individuals.