Brotxes de solidaritat

600 joves estudiants que rehabiliten 30 habitatges a Madrid de persones amb escassos recursos.

La història d’avui es pinta amb els colors de la il·lusió i la solidaritat i es tradueix en 600 joves estudiants que rehabiliten 30 habitatges a Madrid de persones amb escassos recursos.

El projecte, “Painting for Others“, de Cooperació Internacional, va néixer a Sevilla fa 21 anys i es va estendre a Madrid l’any 1997. El seu principal objectiu és condicionar i adaptar habitatges que es troben en estat de precarietat, ja que pertanyen a persones que reben una renda mínima d’inserció i no poden invertir en la reparació de la seva llar. Així, a través d’una mà de pintura i neteja durant els caps de setmana de febrer, març i abril, retornen a aquestes persones l’oportunitat de viure com es mereixen: d’una manera digna.

Retornen a aquestes persones l’oportunitat de viure com es mereixen: d’una manera digna.

Cal dir que, en la pràctica, la funció va molt més enllà: els voluntaris, d’ entre 16 i 30 anys, aporten la seva companyia i vitalitat i reben a canvi una gran satisfacció i sensibilització, fruit d’estar en contacte amb les persones que ajuden.

I és que com sempre diem a Giving Tuesday, al final el millor de donar s’ho emporta qui dóna, i els voluntaris de la iniciativa ho corroboren:

“No solament estàs ajudant als altres, sinó que també estàs invertint el teu temps en alguna cosa bona. Llavors, fas dues coses: una, reps gratificació personal, i dues, ajudes a l’altre, que és el més important.”

El millor de donar s’ho emporta qui dona.

Així és com aquests joves demostren que la giving-actitud també pot pintar cases i creen una labor solidària en la qual tots surten guanyant!